تردمیل باشگاهی کریتون فیت CF 450AS

تردمیل باشگاهی کریتون فیت CF 450AS موتوري با قدرت 4.5 اسب بخار دارد که تا وزن 200 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 160*60 سانتی متر است که محدوده اجراي تمرينات را مشخص مي کند و کاربر تا نهايت سرعت 24 کيلومتر بر روي اين دستگاه دويدن را تجربه مي نمايد. مانيتور اين تردميل نمايشگر …

Continue reading "تردمیل باشگاهی کریتون فیت CF 450AS" »

تردمیل باشگاهی کریتون فیت CF 400AS

تردمیل باشگاهی کریتون فیت CF 400AS موتوري با قدرت 4 اسب بخار دارد که تا وزن 200 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 160*56 سانتی متر است که محدوده اجراي تمرينات را مشخص مي کند و کاربر تا نهايت سرعت 22 کيلومتر بر روي اين دستگاه دويدن را تجربه مي نمايد. مانيتور اين تردميل نمايشگر …

Continue reading "تردمیل باشگاهی کریتون فیت CF 400AS" »

تردمیل بی اچ فیتنس LK6000

تردمیل باشگاهی بی اچ فیتنس LK6000 موتوري با قدرت 4 اسب بخار دارد که تا وزن 180 تحمل مي کند. ابعاد تسمه تردميل 160*55 سانتی متر است که محدوده اجراي تمرينات را مشخص مي کند و کاربر تا نهايت سرعت 22 کيلومتر بر روي اين دستگاه دويدن را تجربه مي نمايد. مانيتور اين تردميل نمايشگر …

Continue reading "تردمیل بی اچ فیتنس LK6000" »